Matt Oldenhof 

 

Trainer

Punchline: “Be thoughtful and resolute in your actions.”

Specialisaties
Krav Maga
StrikeFit

....Mijn naam is Matt Oldenhof. Ik woon in Utrecht, en ben werkzaam als docent Engels in Culemborg. Ik ben bezig met Krav Maga sinds Mei 2014. Na een proefles was ik meteen verkocht: ik leerde heel snel heel veel, en kwam over de jaren heen steeds vaker trainen. Voor mij heeft Krav Maga veel gedaan voor mijn zelfvertrouwen en fysieke fitness, en ik geloof dat het iedereen daarmee kan helpen.

Ik ben begin april 2018 begonnen met lesgeven, omdat ik de voordelen die het mij heeft gegeven wil doorgeven aan zoveel mogelijk andere mensen. Bovendien helpt het lesgeven mij verder te ontwikkelen, zowel binnen Krav Maga als mijn onderwijspraktijk. De boodschap die ik wil overbrengen is: wees bedachtzaam en resoluut in je acties. Leer situaties herkennen, en leer de gepaste reacties daarop. Bij Reflex geven wij iedereen de mogelijkheid om daaraan te werken, in een veilige omgeving.

..

My name is Matt Oldenhof. I live in Utrecht, and I work as a teacher in English in Culemborg. I have been practising Krav Maga since May 2014. After a trial class I was immediately sold: I learned a lot very quickly, and over the years I started to train more and more. For me, Krav Maga has done a lot for my self-confidence and physical fitness, and I believe that it can help everyone.

I started teaching in early April 2018, because I want to pass on the benefits it has given me to as many other people as possible. Moreover, teaching helps me to develop further, both within Krav Maga and my teaching practice. The message I want to convey is: be thoughtful and resolute in your actions. Learn to recognize situations, and learn the appropriate responses to them. At Reflex we give everyone the opportunity to work on this, in a safe environment.

....