Tim Knaapen

 

Trainer

Punchline: "It’s about the journey, not about reaching the destination"

Specialisaties
StrikeFit
Krav Maga
....Fysiotherapeut..Physiotherapist....

....

Ik ben 35 jaar en woon in hartje Utrecht. Beweging is al een rode draad door mijn leven. Voor ontspanning, prestatie, voor werk en ongetwijfeld voor een lichte verslaving. Jarenlang is hockey mijn voornaamste sport geweest, als speler en als trainer-coach. Als militair werd mijn interesse voor beweging breder en de hierna gevolgde studie Fysiotherapie bracht een verdieping met zich mee.

Tot een jaar geleden ben ik werkzaam geweest als Fysiotherapeut en trainer, gespecialiseerd in (sport)revalidatie en (sport-specifieke)kracht- en conditietraining, met een eigen praktijk bij een Crossfit trainingscentrum. Hoewel ik altijd een fascinatie voor vechtsport heb gehad, heb ik dit nooit consistent beoefend. In mijn 5 jaar bij het Korps Mariniers kwam ik voor het eerst in aanraking met (kick)boksen, judo, militaire zelfverdediging en een eenmalige seminar Krav Maga. Ik was toen al erg onder de indruk van het realisme en de praktische toepasbaarheid van Krav Maga.

Nu, zo’n 10 jaar later, heeft de vechtsport me echt gegrepen en is dit mijn voornaamste sport geworden. Ik voel me vereerd dat ik deel uit mag maken van het reflex team en ben zeer gemotiveerd om te leren als trainer, en zeker ook als beoefenaar.

..

I am 35 years old and live in the heart of Utrecht. Movement is a red thread throughout my life. For relaxation, performance, for work and undoubtedly for a slight addiction. For years, hockey has been my main sport, as a player and as a trainer-coach. As a soldier, my interest in movement became bigger and the Physiotherapy study followed. 

Until a year ago I worked as a physiotherapist and trainer, specialized in (sports) rehabilitation and (sport-specific) strength and fitness training, with a private practice at a Crossfit training center. Although I have always had a fascination with martial arts, I have never practiced this consistently. In my 5 years with the Marine Corps I first came into contact with (kick) boxing, judo, military self-defense and a Krav Maga seminar. At that time I was already very impressed by the realism and the practical applicability of Krav Maga. 

Now, some 10 years later, the martial arts really grabbed me and this has become my main sport. I feel honored to be part of the reflex team and am very motivated to learn as a trainer, and certainly as a practitioner.

....