....Veelgestelde vragen..frequently asked questions....

....Kan ik lessen inhalen?
We werken met een online registratie systeem waarin je zelf inschrijft voor een training naar keuze. 


Kan ik mijn abonnement pauzeren?
Het is niet mogelijk om je abonnement te pauzeren. Als je wegens ziekte, blessure of een lange reis je abonnement tijdelijk stop wilt zetten, stuur dan een mailtje aan hello@reflex-utrecht.com


Als ik mijn credits niet op maak, worden deze dan meegenomen naar de volgende maand?
Je credits worden niet meegenomen naar de volgende maand.

 
Wat moet ik aantrekken naar de les?
Op onze website lees je alles over wat je moet aantrekken naar de les. Let op: wij hanteren een strikt kleding-en materialen voorschrift.


Welke maat bokshandschoenen heb ik nodig? Wij gebruiken de 14oz handschoenen. Voor de lichtere deelnemers is 12oz ook mogelijk en voor de zwaardere deelnemers adviseren we 16oz. In onze webshop kun je voor een goede prijs kwaliteitsverhouding een goede set bokshandschoenen kopen.


Hoe kan ik mijn abonnement omzetten?
Als je jouw abonnement wilt up-of downgraden, stuur een mailtje met jouw wensen naar: hello@reflex-utrecht.com. Dan maken wij het voor je in orde, je betaalt geen extra inschrijfkosten. 


Waar vind ik de stand van mijn credits?
Als je inlogt op de website, of via de app, rechtsboven op het pijltje naast je naam klikt zie je een uitklapmenu. Daar kies je voor de optie "Informatie Clubaccount". Op het tabblad producten kan je zien hoeveel credits je nog hebt.


Hoe lang van te voren moet ik de les annuleren?

Het liefst zo snel mogelijk, omdat je een plek vasthoudt voor iemand die wel kan komen trainen. Het is mogelijk deze 6 uur en op zaterdag tot 12 uur voor aanvang, kosteloos te annuleren.


Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Je abonnement opzeggen kan door middel van een mail te sturen naar hello@reflex-utrecht.com. Conform onze algemene voorwaarden is de opzegtermijn 1 maand vóór de eerste van de maand.

Wat is jullie minimale lidmaatschapstermijn?
Het minimale lidmaatschap is 3 maanden, na deze 3 maanden kun je jouw lidmaatschap maandelijks opzeggen, voor de eerste van de maand.

Hoe kan ik aan extra credits komen?
We bieden onze leden 3 mogelijkheden om aan extra credits te komen. Je kunt zelf in de webshop losse lessen bijboeken of een strippenkaart aanschaffen voor extra credits of je kunt je abonnement upgraden door een mail te sturen naar hello@reflex-utrecht.com met je wensen.

Worden lessen wel eens geannuleerd?
Een training wordt geannuleerd als er minder dan 6 deelnemers, 4 uur voor aanvang van de training staan ingeschreven. Je ontvangt van ons een bericht en andere trainingsopties. 

..Can I catch up with lessons?
We work with an online registration system in which you register yourself for a training of your choice.


Can I pause my subscription?
It is not possible to pause your subscription. If you want to temporarily stop your subscription due to illness, injury or a long trip, please send an email to
hello@reflex-utrecht.com.


If I do not make up my credits, will these be taken to the next month?
Your credits will not be taken to the next month.


What should I wear to the lesson?
On our website you can read all about what you need to wear to the lesson. Note: the club shirt is mandatory for everyone!


Which size boxing gloves do I need?
We use the 14OZ gloves. For the lighter participants 12OZ is also possible and for the heavier participants we recommend 16OZ. In our webshop you can buy a good set of boxing gloves for a good price quality ratio.


How can I convert my subscription?
If you want to upgrade or downgrade your subscription, send an e-mail with your wishes to:
hello@reflex-utrecht.com. Then we will make it right for you, you do not pay any additional registration fees.

Where can I find the state of my credits?
If you log in on the website, or via the app, in the top right corner of the arrow next to your name, you will see a drop-down menu. There you choose the option "Information Club account". On the products tab you can see how many credits you still have.


How long in advance should I cancel the lesson?
Preferably as soon as possible, because you hold a place for someone who can come and train. It is possible to cancel free of charge 6 hours before the start.


How do I cancel my subscription?
You can cancel your subscription by sending an email to hello@reflex-utrecht.com. In accordance with our general conditions, the notice period is 1 month before the first of the month.


What is your minimum membership term?
The minimum membership is 3 months, after these 3 months you can cancel your membership monthly.


How can I get extra credits?
We offer our members 3 opportunities to get extra credits:
- You can buy separate lessons in the webshop
- Purchase a strip card for extra credits
- You can upgrade your subscription by sending an email to hello@reflex-utrecht.com with your wishes.


Are lessons ever canceled?
A training will be canceled if less than 6 participants are registered 6 hours before the start of the training. You will receive a message and other training options from us. ....