Budo Code

De Kickbokslessen voor jongeren staan in het teken van de Budo Code. Wat is de Budo Code eigenlijk?

Het doel van Budo is eenheid van het lichaam en de geest creëren. Verbetering van de technische vaardigheid. Beleefdheid en eergevoel ontwikkelen en behouden. Een nooit ophoudende ontwikkeling van de persoon. Oprechte interesse in én respect voor de medemens ontwikkelen en behouden. Een positieve bijdrage leveren aan de individuele ontwikkeling en de maatschappij.

Het REFLEX team vertaald deze belofte naar de Budo Code. Voor de bij ons trainende jongeren hanteren wij deze Budo Respect Code. Wij vinden dat deze belangrijke basisvoorwaarden iedereen (jong en oud) mee zou moeten krijgen in zijn/haar ontwikkeling.

De Budo Respect Code staat voor:

 • Zelfkennis en verantwoordelijkheidsbesef;
 • doorzettingsvermogen en doelgerichte discipline;
 • streven naar rechtvaardigheid en vriendelijkheid.

  Respect voor jezelf is te zien door:
   
 • Aandacht voor je gezondheid (eten en drinken) en zorg voor je uiterlijke verzorging;
 • accepteren van minder ontwikkelde kanten en daar positief aan werken;
 • je verbaal en non-verbaal beheerst uiten en je houden aan je woord.

Respect voor anderen is te zien door:

 • Te communiceren en te luisteren op een rustige, geïnteresseerde en vriendelijke wijze en rekening te houden met de gevoelens en meningen van anderen;
 • een helpende houding die de verantwoordelijkheden van de ander niet wegneemt;
 • de persoonlijke ruimte en bezittingen van anderen met eerbied te behandelen en mensen niet onnodig pijn te doen (lichamelijk en geestelijk).

Respect voor regels en autoriteit is te zien door:

 • Het nakomen van afspraken en naleven van regels (op tijd komen ed.) en het accepteren van de positie en verantwoordelijkheid van de ander in zijn functie;
 • een lerende en open houding aan te nemen richting mensen die hun ervaring, kennis en inzichten trachten over te dragen;
 • accepteren dat niet iedere situatie en iedereen gelijk is, maar als mens wel gelijkwaardig en tegelijkertijd accepteren dat jij nog niet alles kan weten en overzien.

Veel trainingsplezier!